widok nóg osób siedzących na krzesłach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz zaprasza do składania ofert.

Dokumenty do pobrania na stronie BiP Śliwice