dziadek z wnuczką jedzie na sankach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Włączanie osób starszych poprzez integrację międzypokoleniową” oraz zaprasza do składania ofert.

Dokumenty do pobrania na stronie BiP Śliwice