para emerytów przy huśtawce

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej” oraz zaprasza do składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania na stronie BiP Śliwice