biegnąca grupa dzieci

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz zaprasza do składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania na stronie BiP Gminy Śliwice