emeryci siedzący przy stole gdzie stoi laptop

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz zaprasza do składania ofert.

 

Dokumenty do pobrania na stronie BiP Gminy Śliwice