widok Śliwiczek z lotu ptaka

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Śliwice dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji ”Kształtowanie przestrzeni publicznej”, Wójt Gminy Śliwice ogłosił Plebiscyt.

 

Od dziś mieszkańcy Śliwiczek mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat.

Wyłonione w wyniku głosowania zadanie będzie przeznaczone do realizacji.

Propozycja nr 1 - kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach:

  • siłownia plenerowa (wioślarz + prasa nożna, orbitrek, wahadło+ twister, biegacz, motylek, wyciskanie siedząc),
  • utwardzenie terenu,
  • monitoring wizyjny,
  • nasadzenia zieleni,
  • oświetlenie terenu,
  • ławeczki, kosze, stojak na rowery itp.,

Propozycja nr 2 - kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy remizie OSP w Śliwiczkach:

  • siłownia plenerowa (wioślarz + prasa nożna, orbitrek, wahadło+ twister, wyciskanie siedząc),
  • monitoring wizyjny,
  • nasadzenia zieleni,
  • ławeczki, kosze, stojak na rowery, itp.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Śliwiczki, który może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji.

Głosują tylko mieszkańcy Śliwiczek!

Głosować można:

– za pomocą formularza online
– poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy w Śliwicach.

Głosowanie trwa do 12 stycznia 2021 r. do godz. 12:00

Formularz głosowania.pdf

Zarządzenie nr 102/20 Wójta Gminy Śliwice z dnia 31.12.2020 roku.