płyty azbestu

Na terenie naszej Gminy zakończono realizowanie przedsięwzięcia pn.: " Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śliwice” w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019 – 2020, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w łącznej kwocie 25 364,78 zł.

Zadanie realizowane było przez Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesław Pawłowski z Tucholi. Z 44 nieruchomości poprzez zbieranie oraz transport unieszkodliwiono 69,3 Mg (6300 m2) odpadów zawierających azbest.