napis plebiscyt dla mieszkańców gminy Śliwice na zdjęciu lotniczym

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę dofinansowania na kształtowanie przestrzeni publicznej, Wójt Gminy ogłosił Plebiscyt. Od dziś mieszkańcy Śliwic mogą głosować na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej głównie do osób w wieku przekraczającym 50 lat. Wyłonione w wyniku głosowania zadanie będzie przeznaczona do realizacji.

Propozycja 1. Kształtowanie przestrzeni publicznej - teren pomiędzy zegarem słonecznym a cmentarzem w Śliwicach.

Propozycja 2. Kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy byłym dworcu w Śliwicach.

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Śliwice, który może oddać jeden głos na wybraną przez siebie propozycję operacji.

Głosują tylko mieszkańcy Śliwic!

Głosować można:

  • za pomocą formularza online GŁOSUJ
  • poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do  Urzędu Gminy Śliwice.

Głosowanie trwa do 10 grudnia 2020 roku do godz. 12.00

pdfZARZĄDZENIE NR 93/20 WÓJTA GMINY ŚLIWICE z dnia 26 listopada 2020 r.pdf