otwarta książka i kwiaty róży

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, osiągnięć zawodowych, dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.


Dziękujemy za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży szkolnej, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw.
Życzymy wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, aby wysiłek wkładany w Państwa pracę motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.

 

Zastępca Wójta Gminy Śliwice
Katarzyna Daszkiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Śliwice
Zbigniew Zwoliński