Tablica z napisem punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Śliwicach

Wójt Gminy informuje mieszkańców gminy Śliwice, że od października br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Czerskiej 2 będzie czynny dodatkowo w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8 00 do 12 00. Przyjmowanie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 pdfregulamin_pszok.pdf

 Przypominamy, że przy oddawaniu odpadów na PSZOK należy okazać dowód opłaty za śmieci.