osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy informuje, że z dniem 24 września 2021 roku rozpoczną się konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Śliwice na 2022 rok” i zaprasza do czynnego udziału.

 

 

Uwagi do ww. programu można składać w formie pisemnych uwag, opinii i wniosków na adres:

Urząd Gminy Śliwice

ul. Sychowskiego 30

89-530 Śliwice

w terminie do 18 października 2021 roku.

Szczegóły dotyczące konsultacji zostaną umieszczone na stronie: sliwice.pl, na stronie bip.sliwice.pl w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

Druki będzie można pobrać także w pokoju nr 11 - Urzędu Gminy w Śliwicach.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG w Śliwicach