plakat informujący o spisie rolnym

Powszechny Spis Rolny prowadzony jest całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, tj. spisrolny.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 279 99 99.


Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego lub przez rachmistrza terenowego.

 

Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu mają zapewniony dostęp do pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Śliwicach, ul. ks. dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice (w godzinach pracy urzędu) wyposażonego w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.