wójt gminy Śliwice Daniel Kożuch

 Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Śliwice, jak z pewnością większość z Państwa już wie, Wójt naszej gminy Daniel Kożuch uległ wypadkowi podczas urlopu. Wójt wraca do zdrowia w szpitalu w Bydgoszczy.

Od dnia wypadku jest w stałym kontakcie z urzędnikami i Radą Gminy. Na bieżąco, za pośrednictwem łączy internetowych, konsultujemy wszystkie istotne decyzje.
Gmina Śliwice może normalnie działać. Do podpisywania większości dokumentów upoważnieni są, odpowiednio do zakresów obowiązków, Sekretarz i Skarbnik Gminy. Jednakże prawo zakłada ograniczenia wynikające głównie z konieczności zapewnienia kontroli i unikania konfliktu interesów. Są dokumenty, które podpisać może jedynie Wójt lub, w przypadku jego nieobecności, zastępca.

 

Zastępcą Wójta jest Katarzyna Daszkiewicz. Stanowisko to powstało w naszej gminie niedawno, w wyniku zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, która w czerwcu zakończyła kompleksową kontrolę w Urzędzie Gminy. Zgodnie z wytycznymi Wójt powołał zastępcę, by wypełnić formalny obowiązek, lecz nie utworzono dodatkowego etatu.

Pani Katarzyna Daszkiewicz jest pracownikiem Urzędu i w ramach części etatu pełni funkcję Zastępcy Wójta. Takie rozwiązania jest często sosowane w niewielkich urzędach. Pozwala spełnić ustawowy obowiązek, a jednocześnie nie generuje kosztów.

W zaistniałej sytuacji fakt powołania Zastępcy Wójta stał się bardzo ważny, ponieważ pozwala zapewnić ciągłość działania organu wykonawczego gminy, w tym w zakresie wykonania budżetu.

Staramy się tak organizować pracę, by nie odczuli Państwo dodatkowych utrudnień w funkcjonowaniu Urzędu Gminy, które i tak podlega już obostrzeniom sanitarnych związanym z koronawirusem. Zaznaczamy jednak, że decyzje w istotnych sprawach zapadają po konsultacji Zastępcy Wójta z Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy oraz rozmowie z Wójtem Danielem Kożuchem.

Wszyscy trzymamy kciuki za szybki powrót Wójta do zdrowia i pełnienia obowiązków.