zdjęcie grupy osób a na nim napis przetarg

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 02 września 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony III przetarg na najem i sprzedaż nieruchomości.

Powyższe nieruchomości stanowią własność gminy Śliwice. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice oraz w lokalnej prasie. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00. Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo pod adresem Biuletyn Informacji Publicznej UG Śliwice