osoba pisząca na klawiaturze laptopa

Program „Zdalna Szkoła Plus” realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji jest kontynuacją wcześniejszego wsparcia w ramach programu ,,Zdalna Szkoła’’. W poprzedniej edycji projektu Gmina Śliwice pozyskała 59 010,00 zł. Tym razem Gmina otrzymała grant w wysokości 75 000,00 zł.

Kwota została przeznaczona na zakup kolejnych 32 nowych laptopów umożliwiających prowadzenie lekcji na odległość.
W tej edycji konkursu laptopy na czas zdalnej nauki trafią do uczniów z wielodzietnych rodzin (liczących co najmniej troje dzieci), które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z zasadami programu, sprzęt po wznowieniu lekcji wróci do szkół i będzie służył uczniom w celach edukacyjnych.

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

dwa laptopy stojące na pudełkach z pozostałymi komputerami
trzy laptopy ustawione na zapakowanych w pudełka pozostałe laptopy

 

zdalna szkoła projekt informacja