Zbiorowe zdjęcie osób biorących udział w przekazaniu relikwii świętego Huberta

5 lipca o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach pod przewodnictwem Arcybiskupa Mirosława Adamczyka Nocjusza Apostolskiego odbyła się uroczysta Masza św. podczas której uroczyście zostały wprowadzone relikwie Św. Huberta.


W Uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe m.in. Bractwo Św. Huberta, Koło Łowieckie „Przepiórka”, Koło Łowieckie „Kotlina”, Koło Łowieckie „Wieniec”, Polski Związek Łowiecki „Darz Bór”, Polski Związek Łowiecki Łowiectwo Bydgoskie.

 

Władze Gminy wraz z Bractwem Św. Huberta starają się o patronat Św. Huberta dla Gminy Śliwice.

W 2016 roku Bractwo Św. Huberta działające od 26.06.2000 roku zwróciło się do Rady Gminy Śliwice z wnioskiem o ustanowienie Św. Huberta Patronem Gminy.
Na sesji Rady Gminy Nr XXII/165/16 z dnia 29 września 2016 r. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Uchwała ta została uroczyście przekazana Księdzu Biskupowi Ryszardowi Kasynie podczas wizytacji Parafii. Po pozytywnej opinii Księdza Biskupa uchwała została przekazana do Konferencji Episkopatu Biskupów Polskich. Następnie trafiła do Watykanu. Czekamy na pozytywne zakończenie.
Relikwie św. Huberta pozostaną w Kościele parafialnym w Śliwicach a podczas dorocznych uroczystości diecezjalnych ku czci św. Huberta obchodzonych w listopadzie zostaną przeniesione do Sanktuarium w Okoninach.

Kościół w Śliwicach jest dzisiaj drugim miejscem w Polsce, w którym znajdują się relikwie św. Huberta, potwierdzone dokumentami kościoła.

poczty sztandarowe w kościele w Śliwicach
poczty sztandarowe w kościele w Śliwicach
poczty sztandarowe w kościele w Śliwicach
duchowni wychodzą z kościoła w Śliwicach
odprawa maszy świetej przy ołtarzu przez duchownych
Wójt Daniel Kożuch przemawia przed ołtarzem
Wójt Daniel Kożuch wita biskupa wręczając mu kwiaty
przekazanie relikwii przez biskupa proboszczowi
proboszcz okazuje relikwie zebranym
poczty sztandarowe bractw łowieckich
wierni stojący między ławkami w kościele
wierni siedzący w ławkach kościoła
przemawiający przedstawiciel bractw łowieckich
osoby niosące dary
przekazanie darów biskupowi
prezentacja pocztów sztandarowych
przemawiający przedstawiciel bractwa łowieckiego
klęczący proboszcz przed relikwiami świętego Huberta
zdjęcie zbiorowe osób uczestniczących w uroczystości przekazania relikwii
relikwia świętego Huberta
relikwia świętego Huberta