widok laptopa w tle uczeń i uczennica

Gmina Śliwice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów Szkół Podstawowych.
Celem projektu jest zapewnienie uczniom z Gminy Śliwice dostępu do sprzętu umożliwiającego zdalną naukę.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59 010,00 zł zakupiono 30 laptopów do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Sprzęt wraz z oprogramowaniem został przekazany do Szkoły Podstawowej w Lińsku, Szkoły Podstawowej w Śliwicach oraz do Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach.
Realizowany projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwi dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

zdalna szkoła projekt informacja