wójt gminy Daniel Kożuch odbiera od premiera Morawieckiego promesę na zakup wozu strażackiego

W dniu 06.07.2020r w Grudziądzu Wójt Gminy Śliwice wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lińsku odebrali z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego promesę w wysokości 560 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Premier Mateusz Morawiecki przemawiając: Druhny i druhowie OSP ratują życie i dobytek ludzi w całej Polsce. Chcę przekazać promesy na sprzęt, które jestem przekonany, że będą już niedługo poprzez ten sprzęt służyć wielu jednostkom. Częściej niż z ogniem dzisiaj straże pożarne zmagają się z innymi żywiołami - wodą, trąbami powietrznymi. Dziękujemy Wam za ten trud.

Wójt gminy Śliwice w towarzystwie osób podczas spotkania z premierem RP
Premier Morawiecki podczas uroczystości ze strażakami
Premier Morawiecki podczas uroczystości ze strażakami
przemawiający Premier Morawiecki
przemawiający Premier Morawiecki
Premier wręcza promese wójtowi Danielowi Kożuchowi i prezesowi osp Lińsk
Premier wręcza promese wójtowi Danielowi Kożuchowi i prezesowi osp Lińsk
zbiorowe zdjęcie z premierem osób które otrzymały promesy
zbiorowe zdjęcie z premierem osób które otrzymały promesy
Premier Morawiecki w tle Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice w towarzystwie innych osób