uroczystość wręczenia w sali urzędu nagród dla absolwentów szkół podstawowych

We wtorek 23 czerwca Wójt Gminy Śliwice przyznał nagrody absolwentom szkół podstawowych, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach oraz wykazali wzorową postawę i aktywność społeczną.
W tym roku uhonorowanych zostało pięć osób. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Anna Kożuch ze Szkoły Podstawowej w Lińsku, Julia Szamocka ze Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach oraz Oskar Narloch, Łukasz Belke i Maciej Krajewski ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

dyplomy leżace na stole
absolwenci szkół przy stole prezydialnym Urzędu gminy
Wójt Gminy Daniel Kożuch wręcza nagrodę dla ucznia
Wójt Gminy Daniel Kożuch wręcza nagrodę dla uczennicy
Wójt Gminy Daniel Kożuch wręcza nagrodę dla ucznia
Wójt Gminy Daniel Kożuchz sekretarzem gminy wręcza nagrodę dla ucznia
Wójt Gminy Daniel Kożuchz sekretarzem gminy wręcza nagrodę dla ucznia