zdjęcie zbiorowe osób na tle budynku centrum stomatologii w Śliwicach

Gminne Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach otwarte. W uroczystości i symbolicznym przecięciu wstęgi brali udział: Łukasz Schreiber – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jerzy Kowalik – Doradca Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Wojciech Kroplewski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Śliwicach, Daniel Kożuch – Wójt Gminy Śliwice, Piotr Spica – Sekretarz Gminy Śliwice, Zbigniew Zwoliński – Przewodniczący Rady Gminy Śliwice; Ks. Prałat Andrzej Koss.


Zebrani goście mogli obejrzeć nowopowstałe gabinety stomatologiczne, które są wyposażone
w nowoczesne sprzęty diagnostyczne oraz stomatologiczne.
Od 1 lipca 2020 roku z usług Centrum młodzież z gminny Śliwice będzie mogła skorzystać z nowo wybudowanych gabinetów stomatologicznych.
Całkowity koszt zadania wynosił 1 050 000 zł, w tym 800 000 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.

 

 

Grupa osób podczas Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
przecięcie wstęgi podczas Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
Ksiądz modlący się z zebranymi podczas Uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
Poświęcenie obiektu Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
Minister przemawiający podczas Uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
Pełnomocnik wojewody przemawiający przed budynkiemGminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
Wójt Gminy Daniel Kożuch przemawiający przed budynkiem Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
Dyrektor SPZOZ w Śliwicach
Dyrektor SPZOZ przemawiający przed budynkiem Gminnego Centrum Stomatologii Szkolnej w Śliwicach
Minister Schreiber w towarzystwie oficjeli zwiedza pomieszczenia centrum stomatologii
Minister Schreiber w towarzystwie oficjeli zwiedza pomieszczenia centrum stomatologii
Zbiorowe zdjęcie na tle budynku centrum stomatologii osób biorących udział w uroczystości