panele fotowoltaniczne ułożone na dachu domu

Osoby zainteresowane udziałem w programie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców z terenu gminy Śliwice zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naboru oraz składania deklaracji (regulamin naboru oraz druk deklaracji do pobrania poniżej).

pdfDeklaracja-uczestnictwa-2020.pdf

pdfRegulamin-naboru-2020.pdf
Formularz deklaracji można także pobrać w Urzędzie Gminy Śliwice
Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Śliwice w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2020 roku.

 

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy tel. (52) 33 40 710 lub 735.