Przedstawiamy wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, plan: 55.900,00

Lp. Oferent Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji
1 Stowarzyszenie „Biegające Śliwice” Organizacja biegów ulicznych w Gminie Śliwice 10 000,00
2 Gminny Klub Sportowy „Victoria” Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży 28 000,00
3 Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”  Turniej sołectw w piłce nożnej  1 000,00
4 Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „Shotokan”  W zdrowym ciele – zdrowy duch  3 000,00
  OGÓŁEM:  42 000,00

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, plan: 4.000,00

Lp Oferent Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina” Festiwal Tradycji i Kultury Borowiackiej (podczas Śliwickiej Dyszki) 2 000,00
2 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku Warsztaty rękodzielnicze dla członków KGW Lińsk 1 000,00
3 Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” Gitariada 1 000,00
4 Fundacja Nowoczesny Konin Znam zabytki mojej Gminy – warsztaty zabytkowej architektury sakaralnej Gminy Śliwice dla dzieci 0,00
    OGÓŁEM:     4 000,00

 

Wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  plan: 15 100,oo zł 

Lp Oferent Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku Festyn „LIN” Ogólnopolskie Zawody Modeli Pływających 8 000,00
2 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Piecanki” w Łąskim Piecu Święto Plonów 7 000,00
  OGÓŁEM:      15 000,00

 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, plan: 4.000,00 zł 

Lp Oferent Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina” Roztańczone Śliwice (warsztaty taneczne (Insomia, Mażoretki, InfinityCrew) 3 000,00
2 Fundacja Piotra Reissa Półkolonie dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Śliwice 1 000,00
  OGÓŁEM:    4 000,00

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, plan: 3.000,00 

Lp Oferent Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji
1 Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „KNIEJA” Aktywny Senior VI 3 000,00
  OGÓŁEM:    3 000,00

 

 Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej, plan: 1.500,00 

Lp Oferent Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji
1 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina” Seniorzy - Seniorom 1 500,00
  OGÓŁEM:    1 500,00

Włączenie osób starszych poprzez integrację międzypokoleniową, plan: 1.500,00

Lp Oferent Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji
1 Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „KNIEJA” Akcja - integracja 1 000,00
  OGÓŁEM:    1 000,00