Obraz przedstawiający grupę osób na spotkaniu

Przedstawiamy harmonogram zaplanowanych zebrań wiejskich. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

 

Lp Miejscowość Termin/godzina Miejsce zebrania
1 Brzozowe Błota 10.03.2020/19.00 Salka przy kościele
2 Okoniny Nadjeziorne 11.03.2020/19.00 Salka przy kościele
3 Śliwice 12.03.2020/19.00 GOK