Obraz przedstawiający grupę osób na spotkaniu

Przedstawiamy harmonogram zaplanowanych zebrań wiejskich. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

 

Lp Miejscowość Termin/godzina Miejsce zebrania
1 Łąski Piec 2.03.2020/19.00 Świetlica
2 Lipowa 3.03.2020/19.00 Świetlica
3 Krąg 4.03.2020/19.00 Świetlica
4 Okoniny 5.03.2020/19.00 Świetlica
5 Zwierzyniec 6.03.2020/19.00 Świetlica Główka