Obraz przedstawiający grupę osób na spotkaniu

Przedstawiamy harmonogram zaplanowanych zebrań wiejskich. Tematyką zebrań będą biężące sprawy gminy i sołectwa.

 

Lp Miejscowość Termin/godzina Miejsce zebrania
1 Rosochatka 18.02.2020/19.00 świetlica
2 Lubocień 19.02.2020/19.00 świetlica
3 Laski 20.02.2020/19.00 u Sołtysa
4 Śliwiczki 21.02.2020/19.00 szkoła