obrazy z Borów Tucholskich

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie: „Kultura i sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz zaprasza do składania ofert.

 pobiez załączniki