dziewczynki biegnące po łące

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci” oraz zaprasza do składania ofert.

 pobierz załączniki