spotkanie integracyjne osób

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz zaprasza do składania ofert.

pobierz załączniki