zdjęcie emerytów przy pracy na komputerze

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.

Załączniki do pobrania