zdjęcie emerytów

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym".
Termin składania ofert do 11 lutego 2020 roku.

 

Załączniki do pobrania