azbest

Osoby zainteresowane, które planują usunąć azbest do końca września 2020 roku, proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy do dnia 31 marca 2020 celem złożenia stosownego wniosku. Wnioskodawca nie ponosi kosztów demontażu, utylizacji i transportu wyrobów zamierających azbest. W przypadku zgłoszenia się większej liczby mieszkańców niż są przewidziane środki dopuszcza się wprowadzenie ponoszenia przez wnioskodawców do 20% kosztów zadania.

Druki można pobrać poniżej:


Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój nr 17 lub pod numerem telefonu 52 33 40 732.