Śliwice z lotu ptaka - foto

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości,że dnia 14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na najem i sprzedaż nieruchomości. Powyższe nieruchomości stanowią własność gminy Śliwice.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

Załączniki:

pdfOgloszenie.pdf

pdfregulamin-przetargu.pdf