Urząd Gminy w Śliwicach, przypomina firmom, u których w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów. Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności.