dzieci uczestniczace w balu wszystkich swietych

Po raz kolejny zorganizowano Bal Wszystkich Świętych z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Śliwice, który rozpoczął się mszą św. pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. prałata Andrzeja Kossa. Po mszy świętej uczniowie udali się do Gminnego Ośrodka Kultury gdzie zaprezentowali się jury. Prezentacji towarzyszyło dzielenie się wiedzą na temat świętych patronów. Na scenie można było zobaczyć m.in. św. Floriana, św. Barbarę, św. Siostrę Faustynę, św. Maksymiliana, św. Katarzynę Aleksandryjską, św. Mikołaja, św. Huberta. Jury pracowało w składzie: ks. prałat Andrzej Koss, Pani Maria Knut oraz Pani Katarzyna Talaśka.

W czasie narad jury nad wyborem najlepszych stylizacji nastąpił poczęstunek przygotowany przez KGW Śliwice dla wszystkich dzieci oraz gości.
Jury miała nie lada wyzwanie podczas przyznawania nagród za najlepszy strój oraz atrybut. Poziom był naprawdę wysoki, ponieważ wszystkie stroje były pięknie wykonane a uczestniczących w konkursie było aż 50 dzieci.
Wyniki konkursu:.
W kategorii najlepszy strój:

Miejsce I – Wiśniewski Kacper – szkoła podstawowa Śliwiczki
Miejsce II - Zielińska Paulina – szkoła podstawowa Lińsk
Miejsce III – Boniek Marta – szkoła podstawowa Lińsk

W kategorii najlepszy atrybut:

Miejsce I – Andrearczyk Jakub – szkoła podstawowa Lińsk
Miejsce II – Połom Patrycja – szkoła podstawowa Śliwiczki
Miejsce III – Kożuch Katarzyna – szkoła podstawowa Lińsk

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Gaca (SP Śliwice), Mikołaj Gibas (Sp Śliwice), Bartosz Selka ( SP Śliwice), Maja Mechlińska (SP Śliwice), Tymoteusz Marcinek (SP Lińsk), Jakub Grzonka ( SP Śliwice).
Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz nagrody.

Po konkursie nastąpił Bal Wszystkich Świętych dzięki oprawie muzycznej Pana Artura Pruszaka.
Bal Wszystkich Świętych zorganizowano dzięki wsparciu: ks. Mariusza Kryża, KGW Śliwice, Zakładu Masarskiemu Jan Myśliwiec, Bractwu Św. Huberta w Śliwicach, sołectwa Lińsk.

bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (1)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (2)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (3)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (4)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (5)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (6)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (7)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (8)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (9)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (10)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (11)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (12)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (13)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (14)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (15)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (16)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (17)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (18)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (19)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (20)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (21)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (22)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (23)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (24)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (25)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (26)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (27)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (28)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (29)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (30)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (31)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (32)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (33)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (34)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (35)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (36)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (37)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (38)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (39)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (40)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (41)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (42)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (43)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (44)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (45)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (46)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (47)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (48)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (49)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (50)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (51)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (52)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (53)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (54)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (55)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (56)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (57)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (58)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (59)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (60)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (61)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (62)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (63)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (64)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (65)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (66)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (67)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (68)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (69)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (70)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (71)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (72)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (73)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (74)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (75)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (76)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (77)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (78)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (79)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (80)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (81)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (82)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (83)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (84)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (85)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (86)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (87)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (88)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (89)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (90)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (91)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (92)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (93)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (94)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (95)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (96)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (97)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (98)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (99)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (100)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (101)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (102)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (103)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (104)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (105)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (106)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (107)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (108)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (109)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (110)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (111)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (112)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (113)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (114)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (115)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (116)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (117)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (118)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (119)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (120)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (121)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (122)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (123)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (124)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (125)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (126)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (127)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (128)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (129)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (130)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (131)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (132)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (133)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (134)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (135)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (136)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (137)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (138)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (139)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (140)
bal-wszystkic-swietych-27-10-2019 (141)