Pożegnanie Skarbnika Gminy Śliwice Pani Haliny Sonik

Podczas VIII sesji Rady Gminy Śliwice w dniu 27 września 2019 r., radni podjęli uchwałę o odwołaniu Pani Haliny Sonik ze stanowiska skarbnika gminy. Po niemal 30 latach pełnienia funkcji skarbnika Pani Halina Sonik odeszła na emeryturę.

Pracę w naszym urzędzie rozpoczęła w 1983 r. na stanowisku ds. podatków, a w 1990 r. została skarbnikiem. Wójt Daniel Kożuch oraz Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zwoliński, dziękując za wieloletnią służbę mieszkańcom, podkreślali ogromne zaangażowanie Pani Skarbnik, jej wyrozumiałość wobec nowych wyzwań i ciężką oraz bardzo odpowiedzialną pracę. Podziękowania złożyli również obecni na sesji radni, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek, Zarząd Gminny OSP oraz prezes Banku Spółdzielczego w Koronowie Pani Alicja Huczyńska i dyrektor śliwickiego oddziału banku Waldemar Romanowski.

Na skarbnika, Rada Gminy powołała p. Andrzeja Urbańskiego, który wcześniej pracował w Referacie finansowym UG i był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Nowy skarbnik rozpocznie pracę w poniedziałek 30 września.

pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (1)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (2)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (3)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (4)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (5)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (6)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (7)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (8)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (9)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (10)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (11)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (12)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (13)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (14)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (15)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (16)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (17)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (18)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (19)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (20)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (21)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (22)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (23)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (24)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (25)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (26)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (27)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (28)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (29)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (30)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (31)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (32)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (33)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (34)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (35)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (36)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (37)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (38)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (39)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (40)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (41)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (42)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (43)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (44)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (45)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (46)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (47)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (48)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (49)
pozegnanie-skarbnika-gminy-sliwice (50)