Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Śliwicach

Gmina Śliwice zakończyła realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 010212C "Śliwice-Lińsk” w km 0+000 do 2+016 w miejscowości Śliwice. Zgodnie z umową dotacji nr WBZK.I.6355.1.21.2019.SM z dnia 28 czerwca 2019 roku zadanie zostało dofinansowane w 80% ze środków celowych budżetu państwa będącyh w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wartość zadania wynosi ponad 1,5 mln złotych, z czego ponad 1,2 stanowi dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa.

uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (1)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (13)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (14)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (18)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (21)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (23)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (27)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (28)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (30)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (32)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (34)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (36)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (37)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (42)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (43)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (45)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (48)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (49)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (51)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (52)
uroczyste-otwarcie-drogi-ul-debowa-sliwice (54)