Przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz 4,3/16 dla OSP Śliwice.

W sobotę 21 września odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Śliwice. Nowy wóz to Mercedes Benz 4,3/16, wyposażony w napęd na 4 koła i zbiornik wody o pojemności 4300 l - największy w flocie pojazdów strażackich w naszej gminie. Prezes OSP Śliwice druh Maciej Pepliński, w imieniu jednostki oraz wszystkich mieszkańców, którym służy straż pożarna, podziękował instytucjom finansującym zakup samochodu.

Druhowie ze Śliwic wręczyli symboliczne statuetki Wójtowi Gminy Danielowi Kożuchowi, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Januszowi Halakowi, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi – mł. bryg. Arkadiuszowi Krollowi oraz Posłom na Sejm RP Panu Tomaszowi Latosowi i Ewie Kozaneckiej. W uroczystości uczestniczył także doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Jerzy Kowalik oraz prezes ZOP OSP RP druh Paweł Urban i prezes ZOG OSP RP Zygmunt Andrearczyk.
Nowy samochód kosztował ponad 825 000 zł. Gmina Śliwice dodatkowo wyposażyła wóz w zestaw węży strażackich.

Środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pochodzą z następujących źródeł:

  • budżet Gminy 277 846,00 zł,
  • Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 350 000,00 zł,
  • dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 200000,00 zł.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom oraz mieszkańcom naszej gminy za obecność i udział w uroczystości.

21-9-2019-woz-strazacki-nowy (3)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (4)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (6)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (5)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (1)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (2)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (7)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (8)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (9)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (10)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (11)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (12)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (13)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (14)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (15)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (16)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (17)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (18)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (19)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (20)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (21)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (22)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (23)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (24)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (25)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (26)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (27)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (28)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (29)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (30)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (31)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (32)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (33)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (34)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (35)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (36)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (37)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (38)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (39)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (40)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (41)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (42)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (43)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (44)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (45)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (46)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (47)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (48)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (49)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (50)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (51)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (52)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (53)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (54)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (55)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (56)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (57)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (58)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (59)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (60)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (61)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (62)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (63)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (64)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (65)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (66)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (67)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (68)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (69)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (70)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (71)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (72)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (73)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (74)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (75)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (76)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (77)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (78)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (79)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (80)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (81)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (82)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (83)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (84)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (85)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (86)
21-9-2019-woz-strazacki-nowy (87)