Urząd Gminy Śliwice informuję mieszkańców, że w dniach od 23-25.09.2019 r. na remontowanym odcinku ul. Świeckiej i Szklanych Domów będzie układana pierwsza warstwa asfaltu co będzie wiązało się z dużymi utrudnieniami w ruchu na tym odcinku drogi. Prosimy mieszkańców w miarę możliwości o omijanie wskazanego odcinka drogi.