Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram zebrań wiejskich we wrześniu 2019 r. Informujemy, że zebranie w Lipowej jest zebraniem na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w związku z rezygnacją dwóch jej członków.

 

 Lp  Miejscowość  Termin/godzina  Miejsce 
 1 Zwierzyniec 23.09.2019/19.30 Świetlica Główka
 2 Okoniny 24.09.2019/19.30 Świetlica
 3 Śliwice 25.09.2019/19.30 GOK
 4 Okoniny Nadjeziorne 26.09.2019/19.30 Salka przy kościele
 5 Lipowa 27.09.2019/19.30 Świetlica