UWAGA ROLNICY! W związku z niekorzystną sytuacją w uprawach rolnych spowodowanych suszą Wojewoda powoła Komisję do oszacowania tych szkód. W związku z tym jeśli rolnik oczekuje pomocy kredytowej bądź innej, to proszę o zgłaszanie się do Sołtysa - pobranie druku wniosku - wypełnienie go zgodnie z informacjami we wniosku i złożenie w terminie do 09 sierpnia 2019r. do Urzędu Gminy w Śliwicach).

Dane te posłużą głównie do przygotowania wystąpienia Wojewody do Ministra Rolnictwa o uruchomienie linii kredytowej. Szacowanie strat przez komisję powołaną przez Wojewodę nastąpi w ciągu 30 dni od dnia ich wystąpienia – dlatego proszę o szybkie zgłaszanie szkód i szybkie przekazywanie niniejszej kurendy.

Ustala się ostateczny termin składania wniosków do - 09 sierpnia 2019r.

Pouczenie:

Warunkiem ubiegania się o kredyt na odtworzenie środków trwałych jest poniesienie strat wyższych niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym.

Według ostatniego okresu raportowania od 21.05 do 20.07.2019r. z IUNG Puławy, w gminie Śliwice kryteria suszy wystąpiły tylko w uprawie kukurydzy i roślinach strączkowych. W pozostałych uprawach kryterium suszy nie zostało przekroczone.

We wniosku należy podać wszystkie rodzaje i powierzchnie upraw tak, jak w złożonym wniosku o dopłaty bezpośrednie do ARiMR , pomimo że w nich nie wystąpiły szkody.

 

Śliwice dnia 25.07.2019r.