We wtorek, 28 maja br., w Szkole Podstawowej im. Ks. Prałata Erharda Staniszewskiego w Śliwicach odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym pt. „Młodzi Samorządni”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Śliwicach we współpracy Urzędem Gminy w Śliwicach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Śliwicach. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowały Wiesława Pankau i Barbara Wryłka.


Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Lińsku, Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach, Szkoły Podstawowej w Śliwicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach. Razem w konkursie wzięło udział 24 uczniów.

Celem konkursu było pobudzenie aktywności młodych ludzi w ich lokalnym środowisku, kształtowanie postaw obywatelskich oraz pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrodzeni zostali uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów z każdej szkoły.

W Urzędzie Gminy w Śliwicach, dn. 14 czerwca br., nagrodzeni zostali laureaci konkursu. Byli to:

 • Amelia Zwolińska (S.P. w Śliwiczkach),
 • Marcin Metza (S.P. w Śliwicach),
 • Magdalena Wilkowska (S.P. w Lińsku)
 • Barbara Witkowska (ZSP w Śliwicach).


Wyróżnienia i drobne upominki otrzymali następujący uczniowie:

 • Mateusz Cyron (S.P. w Śliwicach),
 • Klaudia Włoch (ZSP w Śliwicach),
 • Monika Pryba (ZSP w Śliwicach),
 • Wiktoria Chabowska (S.P. w Lińsku),
 • Angelina Łobocka (S.P. w Lińsku)
 • Dominika Dytman (S.P. w Śliwiczkach)
 • Patryk Myk (S.P.w Śliwiczkach).