Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na wykonanie „Budowy targowiska gminnego w Śliwicach”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zojax S.C. Zofia i Jan Wildman
ze Zblewa. Zadanie jest dofinansowane w 63,63% środkami pochodzącymi z PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”.Wartość zadania wynosi blisko 1,4 mln zł, natomiast dofinansowanie ponad 755 tys. zł.

 

Do października 2019 r. zostanie wybudowane nowe targowisko w Śliwicach.
Cel operacji: wsparcie lokalnego rozwoju oraz stworzenie warunków do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i innych poprzez budowę targowiska. Zwiększenie możliwości funkcjonowania i konkurencyjności producentów produktów rolno - spożywczych poprzez promocje na lokalnym rynku i szybkie dostawy produktów.

foto:Przekazanie terenu pod budowę

targowisko przekazaniegruntu