Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Śliwice do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 r.
Dzięki wyborom do Parlamentu Europejskiego możemy brać udział w rozwoju demokracji europejskiej. Wybrani przez nas posłowie powinni wspierać rozwiązania i przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ przede wszystkim dla nas i dla naszej społeczności lokalnej.
Zapraszam wszystkich do głosowania na rzecz lepszej Unii Europejskiej, Polski i Gminy Śliwice.

Wójt Gminy Śliwice
Daniel Kożuch