Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 24 maja 2019 r. do 15.00

Druki do pobrania na stronie internetowej lub u dyrektora przedszkola dostępne będą od pierwszego dnia rekrutacji uzupełniającej
UWAGA!
WNIOSEK PODPISUJĄ OBOJE RODZICÓW.
Wnioski prosimy skłądać u Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek”, Śliwice, ul. Pocztowa 2