14 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Z gospodarzami sołectw spotkali się Wójt Gminy Daniel Kożuch, Sekretarz Piotr Spica, Skarbnik Halina Sonik oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Urbański.

Rozpoczynając spotkanie Wójt Śliwic złożył serdeczne życzenia wszystkim przybyłym sołtysom, podziękował za udaną współpracę z władzami samorządu,
za trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw. Następnie odczytał i wręczył przekazane listy gratulacyjne od Pani Ewy Kozaneckiej Poseł na Sejm RP, Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Michała Mroza Starosty Tucholskiego,a także od samorządowców gminy Śliwice.

Z tej okazji przygotowano dla wszystkich słodki poczęstunek. Tradycyjnie sołtys Jerzy Szynderłata, który niedawno świętował 40-lecie sprawowania funkcji, wygłosił okolicznościowy wiersz, o trudach pracy sołtysa. Podczas roboczej części spotkania poruszono sprawy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego, informacji o programie „czyste powietrze”, dożynek i imprez w sołectwach oraz gospodarki mieniem gminy na terenie sołectw.

DSC_6326
DSC_6329
DSC_6330
DSC_6332
DSC_6334
DSC_6337
DSC_6338
DSC_6341
DSC_6342
DSC_6344
DSC_6346
DSC_6350
DSC_6351
DSC_6353
DSC_6354
DSC_6358
DSC_6361
DSC_6367
DSC_6368