W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 19 ofert złożonych przez 12 organizacji pozarządowych.
Na konkurs przeznaczono kwotę 85.000,00 i tyle samo przyznano organizacjom.
Na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( 69.000,00)” oferty złożyły następujące organizacje:


1. Uczniowski Klub Sportowy SP Śliwice – „Sport i rekreacja dzieci i młodzieży”- dotacja 8.000,00;
2. Towarzystwo Piłkarskie Ziemi Śliwickiej – „Dbamy o zdrowy tryb życia”- dotacja 10.000,00;
3. Stowarzyszenie „Biegające Śliwice” –„4. Śliwicka Dyszka – dotacja 5.500,00”,
4. Stowarzyszenie „Biegające Śliwice” – „2. Okonińska Pętla”;
5. Stowarzyszenie Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych „GNIADOSZ” – „XI Piknik Koniarza pod hasłem ‘Koń z gracją – dotacja 4.000,00”;
6. Gminny Klub Sportowy „VICTORIA” – „Rozwój i popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Śliwice w roku 2019 – dotacja 26.000,00”;
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Borowiaczka – „II Olimpiada Przedszkolaka – dotacja 2.000,00”,
8. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku – „Ogólnopolskie Zawody Modeli Pływających”,
9. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku – „ Lin 2019 – dotacja 4.200,00”,
10. Ochotnicza Straż Pożarna Śliwice – „ Organizacja warsztatów tanecznych oraz zakup elementów strojów dla grupy mażoretek – dotacja 2.000,00”,
11. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” – „Turniej sołectw w piłce nożnej – dotacja 1.000,00”,
12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „Shotokan” – „ W zdrowym ciele – Zdrowy Duch – dotacja 3.400,00”.

Na realizację zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (4.000,00)” oferty złożyły następujące organizacje:
1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku – „Noc Świętojańska nad jeziorem w Lińsku – dotacja 500,00” ,
2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Piecanki” w Łąskim Piecu – „Święto Plonów – dotacja 3.500,00”.

Na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (3.000,00)” oferty złożyły następujące organizacje:
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” – „Aktywny Senior V – dotacja 3.000,00”.

Na realizację zadania pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (5.000,00)” oferty złożyły następujące organizacje:
1.Ochotnicza Straż Pożarna Śliwice – „ XX Festiwal Orkiestr Dętych OSP im. Leona Landowskiego – dotacja 4.000,00”.
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” – „Gitariada – dotacja 1.000,00”.

Na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży ( 4.000,00)” oferty złożyły następujące organizacje:
1.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina” – „Organizacja warsztatów tanecznych i zakup strojów dla Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego „Śliwiczanie – dotacja 2.000,00”,
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina” – „Teatralne wakacje i inne atrakcje – dotacja 2.000

DSC_6259
DSC_6260
DSC_6263
DSC_6265
DSC_6269
DSC_6274
DSC_6283
DSC_6285
DSC_6288
DSC_6289
DSC_6293
DSC_6296
DSC_6298
DSC_6301
DSC_6304
DSC_6306
DSC_6310
DSC_6311
DSC_6313
DSC_6315
DSC_6317
DSC_6321
DSC_6322