Prezentujemy trzecią ostatnią cześć harmonogramu zebrań wiejskich na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

 

 Harmonogram Zebrań Wiejskich w 2019 roku cz. III

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

miejsce

1.

2.

Brzozowe Błota

Okoniny Nadjeziorne

27.02.2019/17.00

27.02.2019/19.00

salka przy kościele

salka przy kościele