Podajemy do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których natępuje spalanie paliw (tzw. "uchwały antysmogowej"), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu.

pdfpismo_antysmog.pdf309.56 KB04/02/2019, 11:52

 pdfpismo_antysmog_2.pdf291.02 KB25/02/2019, 11:03