Prezentujemy drugą cześć harmonogramu zebrań wiejskich na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

 

 Harmonogram Zebrań Wiejskich w 2019 roku cz. II

L.p. Miejsowość Termin / godz. Miejsce

1.

2.

Lisiny

Lińsk

5.02.2019 /18.00

5.02.2019 /20.00

Świetlica

Remiza OSP

3.

4.

Byłyczek

Łąski Piec

6.02.2019/17.00

6.02.2019/19.00

Świetlica

Świetlica

5.

6.

Lipowa

Krąg

7.02.2019/17.00

7.02.2019/19.00

Świetlica

Świetlica

7.

8.

Okoniny

Zwierzyniec

12.02.2019/17.00

12.02.2019/19.00

Świetlica

Świetlica Główka

9.

Śliwice

13.02.2019/18.00

GOK