Informuję mieszkańców, że zwołuję zebrania wiejskie, na których zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji oraz zostaną przeprowadzone konsultacje, których przedmiotem jest wyrażenie przez mieszkańców opinii w sprawie projektu zmian statutu sołectwa. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

 

Harmonogram Zebrań Wiejskich (I cz.)

L.p.

Miejscowość

Termin / godz.

Miejsce

1.

2.

Rosochatka

Lubocień

29.01.2019/17.00

29.01.2019/19.00

Świetlica

Świetlica

3.

4.

Laski

Śliwiczki

30.01.2019/17.00

30.01.2019/19.00

U sołtysa

Szkoła

5.

6.

Brzeźno

Linówek

31.01.2019/17.00

31.01.2019/19.00

Świetlica

Świetlica